Elizabeth

My Beloved

Queen

Queen

Elizabeth

המלכה אליזבת' מהסרט "אליזבת"

כל אחת היא מלכה בדרכה, אבל להיות מלכה אמיתית זה הרבה יותר בודד ממה שנראה. יש לה תפקיד למלא. כולם מסתכלים על המלכה, כולם לוקחים ממנה דוגמה. היא אישה, רעיה, אם ואחות של כל הממלכה. היא שייכת לכולם, חוץ מלעצמה. לפעמים הייתה רוצה להיות פשוט סתם עוד אחת… אליזבת' לא נישאה בחייה וכונתה "המלכה הבתולה". לטענתה, ביקשה להקדיש את כל כוחותיה לאנגליה.

כולם אהבו אותה, ועד היום היא זכורה כאחת הדמויות הדומיננטיות בהיסטוריה של ממלכת אנגליה בשל הערצת העם כלפיה. אליזבת' היא דוגמה למסירות נפש, לכח ולעצמה, לאצילות ולחכמה. היא אולי קשוחה כלפי חוץ אבל מבפנים כל כולה חום ואהבה.

אליזבת' Elizabeth

אליזבת' Elizabeth

אליזבת' Elizabeth

שמלת "אליזבת'" היא מלכותית ובלתי נשכחת, חלקה התחתון במראה "קשקשים" – לוק ייחודי לכלות הנועזות.

אליזבת' Elizabeth